Berkecz Balázs blogja

Ilyen egy indulatos levél Lázártól

2016. december 30. 10:26 - BerkeczBalazs

Jött egy indulatos levél Lázár Jánostól. Nem csak azért adom közre, mert a levélben ezt kérte, hanem mert egy valós és tanulságos korképet kaptunk Orbánisztánról első kézből, Orbán balkezétől. Sőt, közben jött még egy levél.

korkep_orbanisztarol_1.png(az eredeti kép forrása: Marjai János / MTI)

Lázár miniszter november 22-én kapott tőlem egy levelet, miután több tanú előtt közölte velem a szigetvári önkormányzat egyik vezetője: a helyi fideszes potentátok azt tudatták vele, hogy én állok a Szigetvár felé áradó kormányzati jó szándék útjában. Arra vártam őszinte választ a magát gyakran bevállalós alföldi gyerökként láttatni szándékozó miniszterelnökséget vezető minisztertől, hogy valóban zsarol-e a kormány?

Lázár a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény által előírt határidőt megszegve 21 napon belül sem válaszolt, majd Szabó Szabolcs, az Együtt országgyűlési képviselője hivatalos írásos kérdésben tette fel december 13-án a Miniszterelnökséget vezető miniszternek a két megválaszolatlan kérdést:

  • Valóban Berkecz Balázs személye miatt nem kapja meg Szigetvár városa a megfelelő kormányzati támogatást?
  • A Kormány együttműködése egy hazai kisváros lakosságával, az általuk demokratikusan megválasztott vezetéssel valóban azon múlhat-e, hogy valaki a kisváros lakosaként, szakemberként és aktív ellenzéki politikusként bírálja-e az Önök politikáját, szakmai döntéseiket vagy sem?

Erre jött az alábbi levél, szó szerint idézem:

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a hozzám intézett "Zsarolja-e a Kormány Szigetvár városát?" című, K/ 13294. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom.

Tájékoztatom, hogy a hozzám érkezett leveleket, megkereséseket személyesen olvasom. Sok politikustársam ezt rossz szokásnak tartja, én azonban nem kívánok ettől eltekinteni. Ráadásul azt is megtanultam - politikai pályámtól függetlenül -, hogy egy megkeresésre illik válaszolni, így minden esetben így járok el.

Megnyugtatom, 2016. november 22. napján megkaptam Berkecz Balázs, csúsztatásoktól és fantazmagóriáktól nem mentes levelét. Válaszomat elkészítettem és a feladónak el fogom juttatni.

Ugyanakkor felhívnám a figyelmét arra, hogyha egy válaszra egy kicsit többet kell várnia a megszokottnál az nem biztos, hogy "adminisztratív okok" miatt történik. Képviselőtársam számba vehetné azt a lehetőséget is, hogy nem csak Berkecz Balázs és az Együtt tagjai keresnek meg.

Kifejezetten arra szeretném kérni, hogy se az ebben a válaszomban megfogalmazott tényeket, se pedig a Főépítész úrnak küldött levelemben foglaltakat ne hallgassa el a nyilvánosság elől.

Mindezeket ismertesse a lakossággal, amikor velem szemben alaptalan vádakat fogalmaz meg.

Tisztelettel:
Lázár János

la_za_r_va_lasz_13294-0001.jpg

Vagyis Lázár írt egy levelet egy meg nem írt levélről és arról, hogy megírta már nekem a választ, de Szabó Szabolcsnak mégsem válaszolt arra, hogy zsarolja-e Szigetvár városát és engem a kormány, és ezt a külön nekem írott állítólagos választ én sem kaptam még meg. Ennek ellenére a levél végén arra kéri Szabó Szabolcsot, hogy a válaszában megfogalmazott tényeket ne hallgassa el a nyilvánosság elől. 

Nézzük akkor ezeket a tényeket:

A fideszesek nem szeretik elolvasni a nekik címzett megkereséseket, ebből fakadóan nem is szeretnek reagálni rájuk, viszont Lázár elolvassa ezeket, és - a jelek szerint - ilyen "hoztam is meg nem is" stílusban válaszol rájuk, ha van rá ideje, mert nagyon elfoglalt.

Korábbi levelem - amelyben arról érdeklődöm, hogy zsarol-e a kormány - Lázár szerint csúsztatásokat és fantazmagóriákat tartalmaz, és Szabó Szabolcs ugyan ebben a témában kelt írásos kérdése a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint alaptalan vádakat fogalmaz meg. Ezt akár úgy is lehet értelmezni, hogy Lázárék nem zsarolják Szigetvárt és engem sem, csak azt nem értem, hogy erre miért nem tud egy miniszter egy országgyűlési képviselőnek adott válaszában nyíltan és egyértelműen válaszolni.

Kíváncsian várom, hogy megérkezik-e az állítólag már megírt és nekem címzett válasz. Ha megkapom, akkor ígérem, hogy nem hallgatom el a nyilvánosság elől.

UPDATE: MEGÉRKEZETT A NEKEM CÍMZETT VÁLASZLEVÉL IS LÁZÁRTÓL

Röviden a lényeg: a kérdés, miszerint az én személyem miatt nem segíti (zsarolja) a kormány Szigetvár városát "fals, hiszen a város támogatása és a várossal való kormányzati együttműködés napnál is világosabb, számszaki tény". (Biztosan azok a fideszesek hazudtak, akik a kormányzati zsarolás információjával tágították a szigetvári tudatot.)

Lázár arról is szót ejt, hogy 2010 és 2016 között mennyi támogatást kapott Szigetvár a kormánytól. Jól hangzik, ha nem vesszük figyelembe, hogy 2014 után a nem-fideszes városvezetés idején mennyi jutott ebből. Az állami tulajdonú és fenntartású kórház, az állami tulajdonú vár, a szigetvári civil szervezetek és a magánvállalkozások uniós pályázatokon elnyert támogatásait belekeverni a település támogatásaiba, és úgy láttatni, mintha ezeket a támogatásokat az önkormányzat kapta volna, az finoman szólva sem elegáns.

Az ominózus 280 milliós hitelt amúgy éppen egy állami intézkedés, a vízművek összevonási kényszere szakította a város nyakába, amelynek elsimítását a könyéken gyakorta vadászgató Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ígérte meg a város egyik hiszékenynek bizonyult vezetőjének, de úgy tűnik, hogy ennyire lehet komolyan venni Orbán és Lázár kollégáinak ígéretét.

Lázárék amúgy az elmúlt egy hónapban közel 80 milliárd önkormányzati támogatást szórtak szét, ebből Szigetvárnak mindösszesen 20 millió forint jutott, miközben Lázár városára 2,5 milliárdot, a belvárosi rogáni bizniszek helyszínére 3,2 milliárdot, a köztudottan "nehéz" anyagi helyzetben lévő Győrre 1,5 milliárdot, és Tiffán utolsó mentsvárának, Harkánynak a fürdőjére 1 milliárdot költött a kormány. A kiszórt pénzek között volt hiteltörlesztésre dedikált forrás is.

Szeretném megnyugtatni Lázár Jánost: ahogyan minden valódi lokálpatriótától elvárható, én továbbra is szolgálom a közösséget ahol élek.

Sőt, nem csak a helyi közösséget szolgálom. A világon sehol sem tartanak örökké a Lázár által fémjelzett monolit, hazug populista rendszerek. Orbán és strómanjai, valamint a fideszes kiskirályok és helytartóik határtalan arcátlansággal és gátlástalansággal harácsoltak össze olyan média egyeduralmat és gazdasági háttérhatalmat, amelyet gyengébb banánköztársaságokban csak szemlesütve merne vállalni bárki, de Orbán rendszere is bukni fog egyszer, és akkor az igazságtételt senki sem kerülheti el.

Lázár biztos lehet abban, hogy minden nehézség ellenére töretlenül dolgozok azért is, hogy megvalósuljon az Orbán-rezsim utáni normális Magyarország. 

Ahogy ígértem, itt a levél szó szerint:

Tisztelt Berkecz Balázs!

A Szigetvár város helyzetének tárgyában írt levelét 2016. november 22-én megkaptam, az abban foglaltakat áttekintve a következő választ adom.

A leleményben gazdag magyar nyelv egyik bölcs szólása így hangzik: kilóg a lóláb. Levele végén nekem szegezi a kérdést, miszerint nem áll-e szándékomban Önből helyi hőst faragni. E felvetés természetesen nem szorul válaszra, az Ön szándékairól azonban lerántja a leplet. Ami így napvilágot lát, az magam részéről elszomorít - az, hogy egy hajdani, magát komolyan vevő politikus, csúsztatásokra építve és saját városának gazdálkodási nehézségeit kihasználva önmagát a helyi ellenállás szerepébe próbálja manőverezni, az én morális kódexem szerint kicsinyes próbálkozás.

Ön nem mond igazat akkor, amikor a szigetvári Gyógyfürdő Kft. 280 millió forintos tartozását "beragadt" hitelként állítja be, mintha azt elfelejtették volna rendezni az Önkormányzati adósságkonszolidáció során. A tény ezzel szemben az, hogy a baloldali kormányzás romjainak eltakarításában jelentős lépcsőfoknak számító önkormányzati adósságkonszolidáció során általános érvénnyel nem került sor a gazdasági társaságok adósságának átvételére - sem Székesfehérváron, sem Hódmezővásárhelyen, sem Felcsúton, sem Szigetváron. Az ilyen hitelek konszolidálása azóta sem vált gyakorlattá, hátrányos megkülönböztetésről tehát nem beszélhetünk.

Ön nem mond igazat akkor sem, amikor arról ír: a Nemzeti Együttműködés Rendszere nem működik együtt Szigetvár városával. Állítását nemcsak az említett adósság ügyének tisztázása cáfolja, hanem azok a jelentékeny források is, amelyek Szigetvár működését és fejlődését segítették 2010 óta. Vegyük sorra ezeket!

2013-ban és 2014-ben összesen 2 milliárd 392 millió forint adósság konszolidálásával támogatta a Kormány Szigetvár városát és annak polgárait Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatként 2010 és 2016 között 822 millió forint támogatást kapott a város. Vis maior támogatásként, egyedi kormánydöntéssel nyújtott támogatásként, európai uniós önerő alap támogatásként és központosított előirányzat terhére összesen további 109 millió forint forrás érkezett az önkormányzathoz.

A Szigetvári Kórház csak a 2016. évben 390 millió forint kiegészítő működési támogatásban részesült adósságai rendezésére. Az európai uniós forrásokból pedig, a 2007-2013-as ciklus tekintetében 2010-tól 6 milliárd 449 millió forint, míg a 2014-2020-as ciklus tekintetében csak eddig 1 milliárd 384 millió forint támogatásban részesült a település, a városban működő közintézmények és gazdasági társaságok. Meglehetősen impozáns számok ezek egy - állítólagosan - látványosan figyelmen kívül hagyott városhoz képet.

Az Ön kérdése tehát fals, amikor az iránt érdeklődik, hogy az Ön személye miatt nem segíti a Kormány Szigetvár városát, hiszen a város támogatása és a várossal való kormányzati együttműködés napnál is világosabb, számszaki tény. Ezért hát azt javaslom, hogy ahelyett, hogy saját hasznára próbálja besározni a kormányzatot, inkább tegye azt, ami minden valódi lokálpatriótától elvárható: szolgálja a közösséget ahol él.

Higgye el, tapasztalatból mondom, máshogy nem is érdemes a politikában maradnia.

További jó egészséget kívánok!


Budapest, 2016. december 29.


Tisztelettel:
Lázár János

va_laszleve_l_berkecz_bala_zs_2016_12_29_1.jpg

va_laszleve_l_berkecz_bala_zs_2016_12_29_2.jpg

------------------------------
Klassz lenne, ha csatlakoznál hozzánk.
http://egyuttpart.hu/csatlakozz/
Vagy ha támogatnád a munkánkat!
http://egyuttpart.hu/tamogass/ 
 
   

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://berkeczbalazs.blog.hu/api/trackback/id/tr4612083129

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.