Idén eddig 65 hazai projektet vizsgált meg az Európai Csalás Elleni Hivatal

2017. július 20. 07:51 - BerkeczBalazs

Az Együtt közérdekű adatigényléssel kérte ki, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az idei év első felében milyen uniós programok kapcsán történt visszaéléséről küldött vizsgálati jelentést a Miniszterelnökségnek.

olaf_1_1.png

Ferjancsics László, az Együtt és a Vácért Lokálpatrióta Egyesület önkormányzati képviselője ismét közérdekű adatigényléssel kérte ki, hogy aktuálisan milyen ügyekben nyomoz az Európai Csalás Elleni Hivatal. Az OLAF 2017. január 17. és 2017. június 30. közötti 5 csomagban, 65 uniós pénzből finanszírozott projekt ügyében küldött nyomozati anyag összefoglalót, vagy jelentést a Miniszterelnökségnek. Itt a lista:

  • 2017.01.24-én, OLAF 0F/2014/0047 vizsgálati számon, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból, valamint a Nyugat-dunántúli Operatív Programból támogatott, összesen tizenhét projektben tapasztalt visszaélés;
  • 2017.01.31-én, OLAF OF/2015/0661vizsgálati számon, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból támogatott, összesen harminc projektben tapasztalt visszaélés;
  • 2017.04.26-án, OLAF OF/2014/1030/B4 vizsgálati számon, a Társadalmi Megújulás Operatív Programból támogatott, összesen tizenegy projektben tapasztalt visszaélés;
  • 2017.05.30-án, OLAF OF/2015/1377/B4 vizsgálati számon, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból támogatott egy projektben tapasztalt visszaélés;
  • 2017.06.12-én, OLAF OF/2016/0428 vizsgálati számon, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból, a Közép-Magyarország Operatív Programból, valamint az új Magyarország Vidékfejlesztési Programból támogatott, összesen hat projektben tapasztalt visszaélés.

Sajnos - jellemző módon - a Miniszterelnökség listájából nem derül ki világosan, hogy pontosan mely projekteket vizsgálták, csak az egyes operatív programokra hivatkoznak, ezért újabb közérdekű adatigényléssel élünk, és ha kell, akkor bírósági úton szerezzük meg ezeket az információkat, ahogy ezt már megtettük korábban is.

Akármi is derül ki az anyagokból, abban minden fideszes kiskirály biztos lehet, hogy az igazságtételt senki sem kerülheti el, még ők sem. Az ilyen monolit, hazug és kapzsi rendszerek sehol, sem tartanak örökké, egyszer Orbán rendszere is bukni fog, és az igazságtételt senki sem kerülheti el. Mi az Együttben nem felejtjük el az Orbán-rezsim bűnöseit és bűneiket, ezért a rezsim bukása után jóvátételi adót kell fizettetni mindazokkal, akik az Orbán-rezsim kedvezményezettjeiként tisztességtelenül jutottak vagyonhoz, állami megrendelésekhez, uniós pályázati pénzekhez. 


------------------------------
Megköszönjük, ha támogatod a munkánkat!
OTP Bank 11784009-20603887
IBAN: HU83117840092060388700000000
SWIFT kód: OTPVHUHB

Ha te is dolgoznál velünk Együtt, csatlakozz!
http://egyuttpart.hu/csatlakozz/
 

komment

Fideszes haverok is kisajátíthatnának magánvagyont az állam nevében?!

2017. július 13. 10:55 - BerkeczBalazs

Befújta a szél a postaládámba az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló nem nyilvános előterjesztést, amely szerint az állam és önkormányzat helyett, úgynevezett "harmadik személy" vagyis tipikusan egy fideszes haver is lehet a kisajátítást kérő, sőt a törvénytervezet alapján lehetséges lehet a közérdekű célt teljesen saját maga által megvalósító beruházó közvetlen tulajdonszerzése. Vagyis, ha a telked megtetszik Pénztáros Lőrincnek, és indokolható, hogy neki "nemzetgazdasági szempontból" kell, akkor einstand, és Pénztáros Lőrinc kisajátíthatja magának. Pofa leszakad...
kisajatitas.png(Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

Aki nem hiszi, annk álljon itt a XX-GKFO/ 680 /2017. számú kormány-előterjesztésben szereplő törvénymódosítás szövege:

2017 évi … törvény 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása 

1. § 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény a következő 36/A. §-sal egészül ki:

36/A. §

(1) Ha a kisajátításról szóló törvény szerinti, az állam nevében vagy javára eljáró kisajátítást kérő harmadik személy kérelme alapján lefolytatott kisajátítási eljárás alapján az ingatlan tulajdonjogát az állam szerzi meg, és a kisajátítást kérő harmadik személy a kártalanítást teljes mértékben megfizeti, a tulajdonosi jogokat gyakorló a kisajátítás alapján állami tulajdonba került ingatlant a kisajátítást kérő által az állam helyett megfizetett kártalanításra tekintettel további ellenszolgáltatás nélkül, versenyeztetés mellőzésével, a Kormány nyilvános határozata alapján a kisajátítást kérő harmadik személy tulajdonába, vagyonkezelésébe vagy használatába adhatja.

 (2) Az (1) bekezdés alapján történő tulajdon-átruházás illetékmentes.” 

 A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

 2. §

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 (A 2. § szerinti közérdekű célokra az alábbi esetekben lehetséges kisajátítás:)

„c) a 2. § d) pontja szerinti célból, valamint terület- és településrendezés céljából, ha a kérelemben megjelölt építmény, fejlesztési, beruházási cél – ideértve az ilyen célt megvalósító, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott beruházásokat (a továbbiakban: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás) is – (a továbbiakban együtt: cél) a területrendezési tervben, a helyi építési szabályzatban vagy az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kiadott térségi területfelhasználási engedélyben szerepel, a cél megvalósítása az érintett ingatlanok tulajdonosai részéről (a beruházás jellege, anyagi terhei vagy a létesítmény megvalósítójának jogszabályi kijelölése miatt) nem várható el, továbbá a cél rendeltetése, jellege miatt - a környező építmények, ingatlanok rendeltetésszerű használatának biztosítására vagy jellegére is figyelemmel - a célt az adott ingatlanon szükséges megvalósítani, vagy más ingatlanon való megvalósítása a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna;”

 3. §

A Kstv. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) A kérelmet a kisajátítást kérő nyújtja be. Az állam, önkormányzat mint kisajátítást kérő nevében a tulajdonosi jogot gyakorló, illetve az járhat el, amelyet az állami, önkormányzati tulajdonosi jogokat gyakorló meghatalmaz, vagy az eljárásra jogszabály jelöl ki, vagy amely olyan állami, önkormányzati költségvetési szerv, amelynek - jogszabály vagy az alapító okirata alapján - a kisajátítást megalapozó közérdekű cél megvalósítása a feladatkörébe, illetve alaptevékenységébe tartozik. Kisajátítást kérő harmadik személyként a 36. § (2) bekezdés szerinti esetben a saját nevében eljáró, a 36. § (3) bekezdés szerinti esetben az állam vagy az önkormányzat nevében meghatalmazás vagy jogszabályi kijelölés alapján eljáró, a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező, nem engedélyköteles tevékenység esetén a létesítő okirata szerint a kisajátítási célt megvalósító tevékenységre jogosult, illetve az állam javára - törvényi rendelkezés alapján - saját nevében, kisajátítást kérőként való eljárásra kijelölt személy járhat el. 

(2a) Ha a 4. § (1) bekezdés c) pont szerinti, terület- és településrendezési célt megvalósító beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, a (2) bekezdést úgy kell alkalmazni, hogy kisajátítást kérőként harmadik személy kizárólag az állam nevében járhat el.”

4. §

A Kstv.

a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott beruházások (a továbbiakban: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás)” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás” szöveg,

b) 23. § (1) bekezdés b) pontjában a „tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet” szövegrész helyébe a „tulajdonosi jogokat gyakorló” szöveg,

c) 36. § (3) bekezdésében a „tulajdonosi jogokat gyakorló szerv” szövegrész helyébe a „tulajdonosi jogokat gyakorló” szöveg, a „versenyeztetés és ellenszolgáltatás nélkül” szövegrész helyébe a „versenyeztetés és további ellenszolgáltatás nélkül” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezés

5. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Az Orbán-rezsim bukását követően vissza kell venni azokat a vagyonokat, melyeket az orbáni érdekkör jogszerűtlenül vagy joggal való visszaéléssel szerzett. Ilyenek azok a vagyonok is, melyeket Tiborcz István, Orbán Viktor veje strómanjain keresztül, akár több szereplő közbeiktatásával szerzett meg akár az államtól, akár a magyar emberektől ellopott közpénzekből, a túlárazott közbeszerzésekből. De az igazságtétel részét képezik a Mészáros Lőrinc, Garancsi István, a Matolcsy-rokonok és mások nevén tartott vagyontárgyak is.

Az Együtt szerint Orbán Viktor bukását követően Magyarország csak akkor léphet a békés, polgári gyarapodás útjára, ha tiszta vizet öntünk a pohárba, és megvalósítjuk az igazságtétel és demokratizálás programját. Erre tett javaslatot már 2016-ban az Együtt.

 

-----------------------------------
Klassz lenne, ha csatlakoznál hozzánk.
http://egyuttpart.hu/csatlakozz/
Vagy ha támogatnád a munkánkat!
http://egyuttpart.hu/tamogass/
 

komment

Kettős mérce a politikai akcióknál, avagy folyamatban az első büntetőügyem

2017. július 06. 20:10 - BerkeczBalazs

A napokban a rendőrség garázdaság elkövetésének gyanúja miatt meghallgatásra rendelte be sorban az Együtt azon politikusait és aktivistáit, akik ez év április 12-én Gulyás Márton fogvatartása ellen tiltakozva tojással dobálták meg a Gyorskocsi utcai fogda vaskapuját. Engem is. Az eset közel három hónapja történt, láthatóan nem kapkodnak, míg egy szerintünk jóval enyhébb ügyben a helyszínen előállították, őrizetbe vették és gyorsított eljárásban ítélték el Gulyás Mártont és Varga Gergőt. Milyen is a kettős mérce a hazai igazságszolgáltatásban?

buntetougy.png

Mint ismeretes: a Sándor-palotát egy április 10-i tüntetésen sárga festékkel megdobni próbáló Gulyás Mártont bűnösnek találta, és 300 óra fizikai közérdekű munkára ítélte a bíró a gyorsított eljárásban. Az aktivista társtettesként követett el garázdaságot és rongálást a bíróság szerint. A másik vádlott, Varga Gergely szintén bűnös társtettesként elkövetett garázdaság és rongálás bűncselekményében. A rá kimért ítélet 200 óra közérdekű munka. Ha Gulyás és Varga nem tudja teljesíteni a közmunkát, akkor fogházban kell letöltenie a pofátlan mértékű büntetést.

De ne szaladjunk ennyire előre, április 12-én, amikor az Együtt politikusaival (Spät Judittal, Juhász Péterrel, Lázár Róberttel és Pataki Mártonnal) eldöntöttük, hogy Gulyás Márton fogvatartása ellen tiltakozva tojással dobálták meg a Gyorskocsi utcai fogda vaskapuját, akkor már második napja tartották fogva Gulyás Mártont és Varga Gergőt. Mindkettejüket politikai véleménynyilvánítás közben vitték el a rendőrök, egyikük sem akart senkit megfélelmlíteni és egyikük sem akart személyben kárt tenni egy a gyülekezési törvény ahtálya alá tartozó rendezvényen, ahogy mi sem ezt terveztük, hanem a markáns politikai véleményünket fejeztük ki egy látványos, előre bejelentett akcióban.

fullsizerender_15.jpg

Az előre bejelentett tojásdobálás a Gulyást és Vargát is őrző Gyorskocsi utcai fogda vaskapuját érte, és a kivonuló rendőrök kvázi tettenértek bennünket, viszont miután az adatainkat felírták szabadon távozhattunk. Ahogy Juhász Péter, az Együtt elnöke is megfogalmazta már: felmerül a kérdés, hogy ha minket ezért, garázdaságért, büntetőeljárásban, nyilvánvalóan csoportosan elkövetve nem állítottak elő, akkor hogy lehetséges az, hogy Gulyás Mártont és Varga Gergőt - akik nem csoportosan követték el a Sándor-palotánál az akciót - azonnal előállították, és közel 3 napig őrizetben tartották? 

Szerintünk nyilvánvaló, hogy a rendőrségen keresztül a hatalom meg akarja félemlíteni a civileket, a Fidesz kormánya pedig nem akarja meghallani az ellenvéleményeket.

Viszont ahhoz, hogy valami bűncselekmény legyen, nem elég az, hogy a bűntető törvénykönyvben szerepel a garázdaság tényállása, hanem a társadalomra való veszélyességnek is meg kell valósulnia egy időben. Szerintünk sem Gulyás Mártonék esetében nem valósult meg a garázdaság vétsége azzal, hogy egy festékes palackkal összekent egy épületet, sem nálunk nem valósult meg, hiszen a mi akciónk kizárólag a sajtótájékoztatóval egybekötött eseményre meghívott újságírók előtt történt, és egyértelműen a politikai véleménynyilvánítás keretei között értelmezhető.

Kíváncsian várjuk a büntetőügyünk folytatását és annak kimenetelét. Különösen azért, mert szemtanúja és elszenvedője voltam annak, amikor egy valóban félelemkeltő, verekedéssé fajult akcióban nem állított elő senkit a rendőrség, miközben az egyik öklös a rendőr szeme láttára, tőle 50 centiméterre landolt, és a súlyosan közveszélyes, büntetett előéletű figurától a videó tanúsága szerint is hangzottak el súlyos fellépéssel kísért fenyegetések a nyílt utcán. A rendőrség mindenféle eljárási hibákkal tarkítva végül bűncselekmény hiányában zárta le a nyomozást, mondván nem történt köznyugalmat zavaró incidens.

Nem szeretnék rendőrállamban élni, és olyanban különösen nem, ahol a politika irányítja a rendőrséget. Az Együtt a kormányváltás után megszünteti a politikusokat védő luxusrendőrségeket (TEK, Parlamenti Őrség), ezeket a forrásokat a rendőrség működésének javítására fordítjuk. És megszüntetjük a pártpolitikai befolyást a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok működésében.

A büntetőjogot az áldozatok védelme érdekében alakítjuk át. Nagyobb hangsúlyt helyezünk az okozott kár helyrehozatalára, megerősítjük az áldozatsegítő szolgálatot. A büntetőeljárások felgyorsítása érdekében kiemelten fejlesztjük a rendőrség rendelkezésére álló szakértői kapacitásokat.

 

------------------------------
Klassz lenne, ha csatlakoznál hozzánk.
http://egyuttpart.hu/csatlakozz/
Vagy ha támogatnád a munkánkat!
http://egyuttpart.hu/tamogass/ 
 

komment

Orbán és Goebbels egykutya

2017. július 04. 10:02 - BerkeczBalazs

Orbánék következetesen hazudnak mindenről és mindenkiről a közpénzmilliárdokba kerülő nemzeti konzultációkon. A Fidesz és aljas kommunikációs csapata semmivel sem végez különb munkát, mint a náci Goebbels propagandagépezete. Most egy újabb határt léptek át.

naci_propaganda.png

Joseph Goebbels, náci propagandaminiszter egyik alaptétele volt, hogy "a legragyogóbb propagandista technika sem lesz sikeres, hacsak egy alapvető elvet nem tartunk folyamatosan és lankadatlanul szem előtt. Muszáj csak néhány témára szorítkoznunk, melyeket viszont újra és újra kell ismételnünk. Itt, ahogy oly’ gyakran ezen a világon, a kitartás az első és legfontosabb feltétele a sikernek."

Minden jel szerint ezt a tételt követi a közpénztízmilliárdokba kerülő nemzeti konzultációkon Orbán és a Fidesz valamint a közpénztengeren tartott MTVA is, amikor következetesen hazudnak mindenről és mindenkiről: a menekültekről, a civil szervezetekről, a CEU-ról, Sorosról, az Európai Unióról, a liberalizmusról, és úgy általában a magyar valóságról.

De nézzük, hogy mit tanított még Goebbels, Hitler propagandaminisztere Orbánéknak:
1. Kerüld az elvont gondolatokat, és az érzelmeket vedd célba!
2. Kevés üzenetet küldj, de azokat folyamatosan sulykold!
3. Használj felszínes, általánosító véleményeket, sztereotípiákat!
4. Az érvelés legyen egyoldalú – soha ne árnyalj!
5. Folyamatosan kritizáld az ellenfeledet!
6. Keress egy ellenségképet és folyamatosan rágalmazd!

És ahogy Hermann Göring, Harmadik Birodalom Hitler utáni második embere fogalmazott: "Az embereket mindig könnyű a vezérek uralma alá hajtani ... Csak annyit kell tenned, hogy elhiteted velük, hogy támadás alatt állnak, el kell ítélned a pacifistákat, amiért hiányzik belőlük a hazafiság és mert veszélyeztetik az országot. Ez minden országban éppúgy működik." 

Az MTVA híradója is ezt az aljas trendet követi, példaként áljon itt a legnyilvánvalóbb példa: rendre migránsoknak és illegális bevándorlóknak nevezik a menekülteket, úgy, ahogyan Orbán, Szijjártó és a többi fideszes hazug is teszi. A mi adónkból túlfizetett sulykolás van, felszínes tudósításokkal, negatív szetereotípiákkal, hisztérialókeltéssel és démonizálással.

Viszont a Soros elleni kampány ennek a goebbelsi technikának már a szellemiségét is teljesen átvette.

Amikor az egyre betegebb gondolatokat vidáman, nyallintva felböfögő Orbán azt találta mondani a minap, hogy aljas migránspolitikájuk "az európai zsidó közösségek érdekét is szolgálja, és ez akkor is így van, ha ők nem állnak ki nyíltan az elemi érdekeik mellett, és szótlanul tűrik, hogy az őket is védelmező magyarokkal szemben méltánytalan támadások történjenek", akkor ezzel azt mondja, hogy ezzel a gyűlöletpolitikával "megvédjük a zsidókat, pedig meg sem érdemlik".

De senkinek ne legyen illúzója: a fideszes network ezzel a náci aljasság szintjére csúszott gonosz propagandával próbálja meg elterelni a figyelmet Orbánék rendkívül kártékony kormányzásáról, a pofátlan volumenű lopásokról és a gátlástalanságról árulkodó botrányokról.

Együtt kell elzavarnunk a hatalomból ezt az Orbán-klán által uralt hitvány, aljas, náci társaságot! Együtt kell nemet mondanunk a gyűlöletre és újra felvilágosult, békés és európai Magyarországot teremteni, ahol minden embernek lehetősége van a boldogulni, fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra vagy politikai meggyőződésre való tekintet nélkül.

UPDATE: Juhász Péter, az Együtt elnöke ma sajtótájékoztatón mondta el, hogy a Fidesz plakátkampánya csak a gyűlöletkeltésről szól és az 1930-as évek propagandáját idézi. Az Együtt elnöke beadvánnyal fordul a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, az Önszabályozó Reklám Testülethez, valamint a Magyar Reklámszövetséghez, hogy állásfoglalásban ítéljék el kirekesztő reklámokat Az Együtt elnöke arra biztat mindenkit, hogy minél többen küldjék be ezt a panaszt, így a nyilvánosság erejével lehessen hatni a kormányra.

Juhász Péter szerint a Fidesz plakátkampánya nyilvánvalóan nem szól másról, mint a gyűlöletkeltésről. Sőt, az 1930-as évek propagandájának megfelelő felhanggal bír, ami abból is teljesen egyértelmű, hogy a a plakátok kihelyezésének másnapján már telefirkálták azokat különböző antiszemita feliratokkal. A kampány ellenségként állítja be Soros Györgyöt, megjelenése pedig hajaz a történelmünkből jól ismert propagandákra, amikor egyes nemzetiségi, vallási csoporttal szemben folytatott az állam hasonló tevékenységet. Akik kitalálták ezt a kampányt, azok számára világos volt, hogy ez lesz a gyűlöletkeltés következménye. A kormány tudatos kommunikációval építette fel az elmúlt években a bevándorlóellenességet, és ennek egyik szimbólumává emelte Soros Györgyöt, akiről a kormányzati propaganda felépítette a most támadott karaktert. Ez a karakter pedig a milliárdos, a befolyásos, az összeesküvő, a nemzetellenes, a zavarkeltő szimbóluma lett. Továbbá Soros Györgyben testesíti meg a kormánypropaganda mindazokat, akik nem értenek maradéktalanul egyet a kormány migrációs politikájával. Minden másként gondolkozóval, civil szervezettel, politikai erővel vagy polgárral szemben építi a gyűlöletet, aki nem támogatja a kormány politikáját. Soros Györgyhöz mint szimbólumhoz köti őket, így válik minden másként gondolkozó ellenséggé a propagandával és annak továbbgyűrűzéseként a társadalomban.

Az Együtt elnöke vérlázítónak tartja, hogy a Fidesz semmi mást nem tesz a kormányzás, az oktatás, az egészségügy, a gazdaság helyreállítása helyett, mint gyűlöletet kelt. Juhász Péter az Önszabályozó Reklám Testülethez, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz és a Magyar Reklámszövetséghez fordul, hogy járjanak el az ügyben. 

Az Együtt elnöke azt is elmondta, hogy bár sajnálatos módon egyetlen testületnek sincs joga visszavonatni ezeket a gyűlölködő plakátokat, viszont mindegyik véleményezheti és szankciókkal sújthatja a kiadót. Juhász Péter arra buzdít mindenkit, hogy maga is adja be a panaszt, így a nyilvánosság erejével lehessen hatni a kormányra a lázító propaganda leállítása érdekében.

 

------------------------------
Klassz lenne, ha csatlakoznál hozzánk.
http://egyuttpart.hu/csatlakozz/
Vagy ha támogatnád a munkánkat!
http://egyuttpart.hu/tamogass/ 
 

 

komment

Ne hagyjuk, hogy a lopós nevessen a végén!

2017. július 02. 09:18 - BerkeczBalazs

Nagyon drágán dolgoztak a fideszes haverok, a piaci ár sokszorosáért, majd ráadásul nem is ők végezték el a feladatot, hanem helyettük más és mégis saját teljesítésként számolták el, vagy egy budapesti cég úgy nyer 120 milliót munkagépre egy súlyosan lecsúszott térségben, hogy a munkahelyteremtést és a régió infrastruktúrájának javítását ígéri, miközbencsak egy fantomirodát bérel a térségben, de a nyertes pályázati pénzzel a zsebében semmit nem tesz a környéken. Van probléma? 

ne_hagyjuk.png

Arról számolt be az Index, hogy éves költségvetését meghaladó mennyiségű pénzt kellett hirtelen elköltenie a fogyasztóvédelemnek a legutóbbi uniós költségvetési ciklus végén. Országjáró roadshow az egészséges élet népszerűsítésére, túlárazott webfejlesztések és továbbképzések Szijjártó Péter haverjának cégével elvégeztetve, százmilliós szervezetfejlesztés egy a bürokráciacsökkentés miatt hamarosan beolvasztott szervezetben. 

De itt van egy másik példa, egy vidéki ügy is, ahol - ahogy a 168 Óra is beszámolt róla - a Gradex Kft. munkahelyteremtésre nyert el csaknem 120 milliót gazdaságfejlesztési pályázaton, amely céljai szerint kifejezetten a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgálta volna. A cég egy speciális lánctalpas kotrógép beszerzésére és egy talajstabilizációs rendszer kialakítására nyerte a pénzt, a kérelem, majd a támogatás indoklásaként munkahelyteremtést és a régió infrastruktúrájának javítását jelölték meg. Ebből annyi valósult meg, hogy a településen létezik egy fantomiroda, amelyet a cég telephelynek jelölt ki, nem is titkolva a célt, hogy ezáltal jogosulttá váljon a felzárkóztatási pénzre. 

Mindkét ügyben feljelentést teszek költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés valamint hivatali visszaélés bűncselekménye miatt, hiszen szükségtelen, felesleges, vagyis kamu projekteket generáltak, amire valakik olyan szerződéseket kötöttek, amire semmi szükség nem volt.

Ilyen témákról beszélgettünk az Együtt Haza és Nyaralás nevű fesztiválján a múlt héten Alsópetényben Szalai Gabriellával, a a Magyar Energiahatékonysági Intézet ügyvezető igazgatójával, Hadházy Ákossal, az LMP társelnökével és Pottyondy Edinával, a Momentum Mozgalom elnökségi tagjával.

Ahogy a HírTV is összegezte a beszélgetésünket: az Együtt, az LMP és a Momentum politikusai is egyetértettek abban, hogy a hazai pályázati rendszer nem hatékony, csak a klientúrát építi és rendszer szinten bele van kódolva a korrupció

Hadházy Ákos azt mondta: a magyar történelem legnagyobb szervezett lopása zajlik az uniós pénzek elosztásánál. Az LMP társelnöke szerint már a pályázatok kiírásakor eldöntik, ki nyer, és melyik haveri cég lesz a kivitelező: „Elköltjük ezt a sok száz- meg ezermillió forintot, és azokat a cégeket és azokat a vállalkozásokat hozzuk vele helyzetbe, és azok lesznek a nyertesek, akik ebbe hajlandóak menni. Tehát a végén a sok ezermilliárd forintnak egy svindler gazdaság lesz az eredménye, nem pedig  egy termelékenyebb, fenntarthatóbb gazdaság.” 

Pottyondi Edina, a Momentum elnökségi tagja hozzám hasonlóan úgy látja, hogy „valamilyen rejtélyes mód miatt, vagy valamilyen rejtélyes oknál fogva, sem Polt Péter, sem Tállai András nem akar vádat emelni a már felderített és egyértelműen bizonyított korrupciós vádak miatt”.

Együttpetény - Haza és Nyaralás - uniós fejlesztések (LMP, Momentum, Együtt és egy szakértő)

szigetvári viktor (@szigetv) által megosztott bejegyzés,

Nincs sok illúzióm azzal kapcsolatban, hogy a fentebb említett ügyekben sem tesz érdemi lépéseket a poltpéteri ügyészség, de nem hagyjuk, hogy ezek a bűncselekmények elévüljenek, és amikor Orbán rendszere bukni fog akkor az igazságtételt senki sem kerülheti el.

Éppen ezért a feljelentésem eljuttatom a Jávor Benedek (Párbeszéd), Juhász Péter (Együtt) és Vágó Gábor (Átlátszó) által alapított Közérdekvédelmi Központhoz is, amely a korrupció visszaszorítására létrehozott intézmény, az első hazai árnyék-korrupcióellenes ügyészség, melynek célja közös érdekeink védelme, a törvények betartásának kikényszerítése és az igazságszolgáltatás segítése azokban az ügyekben, amelyekben politikai vagy gazdasági szereplők visszaélnek hatalmukkal és befolyásukkal, jelentős károkat okozva a magyar adófizetőknek. 

 

------------------------------
Klassz lenne, ha csatlakoznál hozzánk.
http://egyuttpart.hu/csatlakozz/
Vagy ha támogatnád a munkánkat!
http://egyuttpart.hu/tamogass/ 
 

komment

A Lex Szemerey és Orbán öccse pörgeti fel a fideszesek pécsi üzletágát

2017. június 30. 13:13 - BerkeczBalazs

A minap a maffiaállam egyik kedvezményezett párosa, Matolcsy György unokatestvérei, a Szemerey-fivérek szerezték meg a Pécsi Sörfőzdét, míg néhány utcával odébb az Orbán-vejkó egyik haverja nevén indul be az ingatlanbiznisz. Csoda, hogy Orbán legkisebb öccse is Pécsett landolt? 

A Magyar Nemzet írta meg, hogy a Pécsi Sörfőzde Zrt. Matolcsy György jegybankelnök két unokatestvére, Szemerey Zoltán és Szemerey Tamás érdekeltségébe került. Sőt - mint arról a napi.hu beszámolt -, máris itt a Lex Szemerey: jövőre 200 ezer hektoliternyi főzött sörmennyiségre lehet érvényesíteni a jövedékiadó-kedvezményt. Azonban a hazai sörgyárak közül ez csak egy főzdének jelenthet valódi előnyt: a Szemerey család érdekeltségébe került Pécsi Sörfőzdének, ugyanis a kisüzemek messze elmaradnak, a három nagy sörgyár pedig többszörösen túlnőtt ezen a sörmennyiségen.

Pécsett máshol is nyomul az Orbán-klán: március 23-tól hatályos az a Pécs építési szabályzatát módosító rendelet, amely révén egy Tiborcz-közeli, jó fekvésű telken bővítette a fideszes többségű városvezetés a lehetőségeket, míg a közvetlen szomszédságban szűkítette a fejlesztési paramétereket. Mindezt a gazdag külföldi hallgatókkal megáldott orvosi kar környékén. 

Nem újkeletű a pletyka, miszerint Orbán legkisebb öccsét, az 1977-ben született Áront már beejtőernyőzték a pécsi egyetemre. Az információim szerint az orvosi kar Műveleti Medicina Tanszéke környékén ténykedő fontos rokon bizonyára jól jöhet az egyetem környékén történő gazdasági vonatkozású kérdések feltérképezésekor, de a jelek szerint néha pihen is kicsit, ugyanis a minap az egyik legkedveltebb egyetemvárosi étterem hűvös teraszán vacsorázott a Viktor nevű bátyjára arcra, orgánumra és testalkatra is nagyon hasonlító Orbán Áron.

lex_szemerey.png

De a mediterrán teraszok kellemes hangulatából térjünk vissza egy pillanatra a hazai rögvalóságba. Legyen világos mindenkinek, hogy Orbán maffiája úgy próbálja megszilárdítani és totálissá tenni a hatalmát, hogy az őt kiszolgáló katonáknak feudalista módon erős gazdasági pozíciókat ad.

Az Orbán-rezsim bukását követően vissza kell venni azokat a vagyonokat, melyeket az orbáni érdekkör jogszerűtlenül vagy joggal való visszaéléssel szerzett. Ilyenek azok a vagyonok is, melyeket Tiborcz István, Orbán Viktor veje strómanjain keresztül, akár több szereplő közbeiktatásával szerzett meg akár az államtól, akár a magyar emberektől ellopott közpénzekből, a túlárazott közbeszerzésekből. De az igazságtétel részét képezik a Mészáros Lőrinc, Garancsi István, a Matolcsy-rokonok és mások nevén tartott vagyontárgyak is.

Az Együtt szerint Orbán Viktor bukását követően Magyarország csak akkor léphet a békés, polgári gyarapodás útjára, ha tiszta vizet öntünk a pohárba, és megvalósítjuk az igazságtétel és demokratizálás programját. Erre tett javaslatot már 2016-ban az Együtt.

 

-----------------------------------
Klassz lenne, ha csatlakoznál hozzánk.
http://egyuttpart.hu/csatlakozz/
Vagy ha támogatnád a munkánkat!
http://egyuttpart.hu/tamogass/

 

komment

A Brüsszelt szidó fideszesek is szeretik a brüsszeli pénzt

2017. június 27. 01:19 - BerkeczBalazs

Ugye nem lepődik meg senki azon, hogy a kétszínű fideszesek miközben éppen kivezetnek minket az EU-ból, és egy fél országot hergelnek Brüsszel ellen, addig a másik kezükkel uniós támogatásokkal tömik tele az amúgy is dagadó zsebeiket? Vastag bőr van L. Simon László, Bánki Erik, a trafikmutyis Horváth István, a rozémanós Tiffán Zsolt és több más bukott kiskirályként vergődő fideszes arcán is. Sőt, az ő számaik fognak igazi meglepetést okozni, csak olvass tovább.

lopas.png(az illusztráció forrása: nyugat.hu)

Úgy látszik, ha pénzről van szó, nem igazán törődnek a fideszes képviselők azzal a propaganda-hadjárattal, amelyet az Európai Unióval szemben folytat a kormányzat. Legalábbis erre utal az, hogy több prominens kormánypárti képviselő és köre is jelentős brüsszeli pályázati támogatásokat nyert el a közelmúltban – tudta meg a Magyar Nemzet.

A Blikk áprilisban gyűjtötte csokorba, hogy mekkora mértékű területalapú támogatásokat kaptak a házastársak. A legtöbb pénz a lap számításai szerint L. Simon László fitneszedzőként dolgozó feleségének jutott, összesen 23,7 millió forint. A második Horváth István felesége volt 21 millió forinttal, és a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott fel a parlament gazdasági bizottságát vezető fideszes képviselő, Bánki Erik házastársa 18,5 millió forinttal.

Ez mind smafu ahhoz képest, amit Tiffán Zsolt cége nyert panzió építésre a Szársomlyó tövében. A rozémanók által bukásig hekkelt fideszes borosgazda résztulajdonában lévő Colchicum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "Panzió építése a Szársomlyó tövében, a természetben" című pályázata néhány éve 107.928.877,- Ft támogatásban részesült. 

Nem csak Tiffán bukott meg, hanem belső ellensége, Szigetvár fideszes ex-polgármestere, Kolovics János is, akit hivatali vesztegetéssel és hűtlen kezeléssel vádol a Mohácsi Járási Ügyészség (a gyanú szerint az MSZP-től a DK-hoz csatlakozott volt önkormányzati képviselő megvásárolt szavazatával nyerte el nevelt fia a helyi vízműből kiváló, a gyógyfürdőt és tanuszodát működtető cég ügyvezetését). A büntetőeljáráshoz információim szerint nincs köze, de az amúgy informatikus végzettségű Kolovics "őstermelőként" nyert el az Európai Unió vidékfejlesztési forrásait jelentő LEADER keretéből több mint 22 millió forintót gyümölcs- és zöldségfeldolgozó üzem létesítésére. 

Kolovics volt jegyzője, Tiffán haverja, Horváth Krisztián sem járt rosszul: az ő tulajdonában lévő Pelso Consulting Kft. is nyert 20 millió forintot falusi szálláshely létrehozására a Szigetvárral szomszédos Mozsgón, szinte szemközt Kolovics portájával. 

Kolovics János feleségének fiát (aki egy önkormányzati cégnek volt vezetője Szigetváron a fideszes városvezetés idején) szintén hivatali vesztegetéssel és hűtlen kezeléssel vádolta meg az ügyészség, de nem csak ez a közös közte, és édesanyja férje között, hanem az is, hogy ő is közel 13 millió forintot markolt fel a LEADER-ből gyógynövény párlatok előállítására, szintén Mozsgón.

Kolovics elnyert állami földeket is, de nem csak ő nyert, hanem egykori jegyzője, Horváth Krisztián érdekeltségében levő cég, a PIN-HOR-PIG Kft. is.

Nem bízom az Orbán-rezsim hatóságaiban, de kíváncsian várom, hogy miként zárul a Fidesz ex-polgármesterének és az MSZP-DK páros ex-képviselőjének közös büntetőügye.

Az Együtt kormányváltás után minden pénzt vissza fog venni a magyar adófizetőket megkárosító bűnözőktől. A fideszeseknek és aktív kiszolgálóiknak pedig felelniük kell majd azért, hogy éveken keresztül szervezetten rabolták ki az országot és lopták el a magyar polgárok pénzét.

Mi az Együttben nem felejtjük el az Orbán-rezsim bűnöseit és bűneiket, ezért a rezsim bukása után jóvátételi adót kell fizettetni mindazokkal, akik az Orbán-rezsim kedvezményezettjeiként tisztességtelenül jutottak vagyonhoz, állami megrendelésekhez, uniós pályázati pénzekhez.

 

-----------------------------------
Klassz lenne, ha csatlakoznál hozzánk.
http://egyuttpart.hu/csatlakozz/
Vagy ha támogatnád a munkánkat!
http://egyuttpart.hu/tamogass/

komment

Döntött a bíróság: nyilvánosságra kell hozni minden OLAF-jelentést

2017. június 22. 17:14 - BerkeczBalazs

A Miniszterelnökség eddig csak azokat az OLAF-jelentéseket tette nyilvánossá, amelyek a habonyi kommunikáció szempontjából hasznosak, de a többi korrupciós jelentést hazug módon takargatta. Ferjancsics László, az Együtt és a Vácért Lokálpatrióta Egyesület önkormányzati képviselője viszont perre vitte az ügyet. A Miniszterelnökség nem titkolózhat tovább: a Fővárosi Törvényszék ítélete szerint nyilvánosságra kell hozni minden OLAF-jelentés fontosabb adatait, így a fideszes lopásokról szólókat is!

nincs_tobb_sunnyogas.png(Fotó: Bruzák Noémi / MTI)

Február közepén közérdekű adatigénylés révén kaptunk egy, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) nyomozásairól szóló listát. 50 projektben talált visszaélést az OLAF, viszont a Miniszterelnökség által átadott dokumentumokból nem derül ki világosan, hogy pontosan mely projekteket vizsgálták, csak az egyes operatív programokra hivatkoznak. Így két újabb közérdekű adatigényléssel éltünk, de a Miniszterelnökség megtagadta mindkét esetben az adatok kiadását, miközben hazug módon adatvédelmi okokra hivatkozott, és az OLAF-ra mutogatott.

A Miniszterelnökség hazugsága azért átlátszó, mert a 4-es metróval kapcsolatos OLAF jelentés kiadásakor Csepreghy Nándor államtitkár éppen azzal indokolta az időzítést, hogy az OLAF nemrég közölte velük: ha a közzététel megfelel a magyar adatvédelmi szabályoknak, akkor nyilvánosságra hozhatják a dokumentumot.

Ferjancsics László, az Együtt és a váci lokálpatrióták önkormányzati képviselője nem adta fel, és bírósághoz fordult annak érdekében, hogy megszerezze ezeket az információkat. 

Ma döntött a Fővárosi Törvényszék, és az ítéletük értelmében a Miniszterelnökség nem titkolózhat tovább, így 15 napon belül ki kell adniuk, hogy az OLAF az elmúlt két évben (2015-ben és 2016-ban) a Miniszterelnökségnek küldött, 23 uniós program visszaéléseit taglaló vizsgálati jelentésekben kik az érintett szervek, mik a jogsértések típusai, melyik EU által finanszírozott projektről van szó (támogatott szervezete és a projektgazda neve).

Akármi is derül ki az anyagokból, abban minden fideszes kiskirály biztos lehet, hogy az igazságtételt senki sem kerülheti el, még ők sem. Az ilyen monolit, hazug és kapzsi rendszerek sehol, sem tartanak örökké, egyszer Orbán rendszere is bukni fog, és az igazságtételt senki sem kerülheti el. Mi az Együttben nem felejtjük el az Orbán-rezsim bűnöseit és bűneiket, ezért a rezsim bukása után jóvátételi adót kell fizettetni mindazokkal, akik az Orbán-rezsim kedvezményezettjeiként tisztességtelenül jutottak vagyonhoz, állami megrendelésekhez, uniós pályázati pénzekhez.

 

-----------------------------------
Klassz lenne, ha csatlakoznál hozzánk.
http://egyuttpart.hu/csatlakozz/
Vagy ha támogatnád a munkánkat!
http://egyuttpart.hu/tamogass/

komment

Megbukott a vadászház-üzlet, Izsák polgármestere azonnal mondjon le!

2017. június 20. 14:11 - BerkeczBalazs

Feljelentésemre ma is nyomoznak az izsáki vadászházzal kapcsolatos visszaélések ügyében, de a Miniszterelnökség már kimondta, hogy csalás történt. Mondok József, Izsák fideszes polgármestere azonnal mondjon le! 

vadaszhaz_uzlet.png(Fotó: MTI / Komka Péter)

A 444.hu írt január végén arról, hogy Mondok József, Izsák fideszes polgármestere abban a vadászházban lakik, amelyet 2014-ben a településvezető egyik cége, a Mondok Kft. 35 milliós EU-s forrást elnyerve épített. Mondok, izsáki polgármesterként még tagja is volt a helyi pályázati tervezést irányító egyesület bírálóbizottságának. A vadászpanziót ezután nyilvántartásba vették az izsáki önkormányzat honlapján szálláshelyként, de hirdetni ezen kívül nem hirdették sehol. Ennek pedig egyszerű oka van: a polgármester a helyiek szerint beköltözött – írta akkor a lap. Egy január közepi felvételen maga vallja be ezt.

Még februárban tettem feljelentést ismeretlen tettes ellen költségvetési csalás büntette miatt, ugyanis a törvény szerint költségvetési csalást követ el az, aki költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel, és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz. Az ügyben ma is folyik a nyomozás.

Mindeközben a Miniszterelnökség vizsgálata is megállapította, hogy a fideszes izsáki polgármesterék a szálláshelyet szabálytalanul, magáncélra használják, az ingatlant túlnyomóan Mondok József és ismeretségi köre veszi igénybe, ezért a Magyar Államkincstár a támogatási jogosultság megszüntetésével egyidejűleg a kifizetett támogatás visszafizetésére kötelezte a Mondok Kft.-t.

Izsákon pár éve két rendőr agyonvert egy embert, akit egy stílfűrész lopásával gyanúsítottak. Az országban ma sokan ülnek börtönben ezzel együtt azért, mert a -20 fokos hidegben nem akarnak megfagyni, és ezért fát lopnak tüzelni.

Ehhez képest a vadászházzal történt esetben több tízmillió forintos uniós támogatást úgy ítéltek meg egy cégnek, hogy annak tulajdonosa, aki egyben a helyi polgármester is, benne volt a bírálóbizottságban, és a támogatást még a Miniszterelnökség szerint is céltól eltérően használták fel.

Ennek tükrében kíváncsian várom a poltpéteri ügyészség munkájának eredményét, és a Fidesz döntését a leleplezett, csaló politikusuk kapcsán. De Mondok József, Izsák polgármestere ne várja ezt meg, azonnal mondjon le a polgármesteri mandátumáról és minden egyéb közfunkciójáról!

Az Orbán-rezsim bukását követően vissza kell venni azokat a vagyonokat, melyeket az orbáni érdekkör jogszerűtlenül vagy joggal való visszaéléssel szerzett.

Az Együtt szerint Orbán Viktor bukását követően Magyarország csak akkor léphet a békés, polgári gyarapodás útjára, ha tiszta vizet öntünk a pohárba, és megvalósítjuk az igazságtétel és demokratizálás programját. Erre tett javaslatot már 2016-ban az Együtt.

 

-----------------------------------
Klassz lenne, ha csatlakoznál hozzánk.
http://egyuttpart.hu/csatlakozz/
Vagy ha támogatnád a munkánkat!
http://egyuttpart.hu/tamogass/

komment

Pofátlan lendületben az orbánista elit bebetonozása

2017. június 17. 11:40 - BerkeczBalazs

A rendszerváltás előtt a Szalon Sör eddig egy fogalom volt, a jó sör szinonímája. Az elmúlt időszakban az osztrák Ottakringer tulajdonában volt, és kezdett helyreállni a korábban leomlott kultusza, de sajnos az osztrákok megváltak a cégtől, és nem meglepő módon a maffiaállam egyik kedvezményezett párosa, Matolcsy György unokatestvérei, a Szemerey-fivérek szerezték meg a Pécsi Sörfőzdét. Pofátlan lendületben az orbánista elit bebetonozása.

orban_matolcsy.png(fotó: Soós Lajos / MTI)

A Magyar Nemzet írta meg, hogy az osztrák sör- és ásványvízgyártó Ottakringer megvált veszteséges leányvállalatától, a Pécsi Sörfőzde Zrt.-től, az erről szóló adásvételi szerződést pénteken írta alá a magyar MAVA Befektetési Kft.-vel és a BanKonzult Commerce Kft.-vel (a MAVA Befektetési Kft. Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére, Szemerey Zoltán tulajdonában van, míg a BanKonzult Commerce Kft., a másik unokatesó, Szemerey Tamás tulajdonában áll). 

Szemerey Tamás és Szemerey Zoltán közleményükben azt írták, befektetési cégeiken keresztül 99 százalékot meghaladó tulajdonrészt szereztek. Legfőbb céljuk a vállalat és a márka újrapozicionálása és modernizálása, a korszakos tradíciók megtartása mellett.

Az Ottakringer a Szemerey-fivérek kérésére nem tette közzé a vételárat, és az adásvétel további részleteiről is titoktartásban állapodtak meg.

Pécsett máshol is nyomul az Orbán-klán: március 23-tól hatályos az a Pécs építési szabályzatát módosító rendelet, amely révén egy Tiborcz-közeli, jó fekvésű telken bővítette a fideszes többségű városvezetés a lehetőségeket, míg a közvetlen szomszédságban szűkítette a fejlesztési paramétereket. Mindezt a gazdag külföldi hallgatókkal megáldott orvosi kar környékén. 

Világos, hogy Orbán maffiája úgy próbálja megszilárdítani és totálissá tenni a hatalmát, hogy az őt kiszolgáló katonáknak feudalista módon erős gazdasági pozíciókat ad.

Az Orbán-rezsim bukását követően vissza kell venni azokat a vagyonokat, melyeket az orbáni érdekkör jogszerűtlenül vagy joggal való visszaéléssel szerzett. Ilyenek azok a vagyonok is, melyeket Tiborcz István, Orbán Viktor veje strómanjain keresztül, akár több szereplő közbeiktatásával szerzett meg akár az államtól, akár a magyar emberektől ellopott közpénzekből, a túlárazott közbeszerzésekből. De az igazságtétel részét képezik a Mészáros Lőrinc, Garancsi István, a Matolcsy-rokonok és mások nevén tartott vagyontárgyak is.

Az Együtt szerint Orbán Viktor bukását követően Magyarország csak akkor léphet a békés, polgári gyarapodás útjára, ha tiszta vizet öntünk a pohárba, és megvalósítjuk az igazságtétel és demokratizálás programját. Erre tett javaslatot már 2016-ban az Együtt.

 

-----------------------------------
Klassz lenne, ha csatlakoznál hozzánk.
http://egyuttpart.hu/csatlakozz/
Vagy ha támogatnád a munkánkat!
http://egyuttpart.hu/tamogass/

komment